Başkandan Mesajlar
  • Ana Sayfa
  • Başkan
  • Başkandan Mesajlar
  • Başkandan Mesaj
Başkandan Mesaj

Sayın Meslektaşlarımız,

2008 yılında sizlerin desteğiyle kurulmuş olan Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneğimizin çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. 31 Mayıs 2014 tarihinde yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerimiz ile yapılan tüm çalışmaları, geçmiş senelerde emeği geçen yöneticilerimizin bıraktığı yerden teslim alıp, hedeflerimizi daha ileriye taşımak için yine sizlerin desteği ile devam ettirmeyi planlıyoruz.
Bu hedefleri başlıca aşağıda belirtilen maddelerle bilginize sunmak isteriz.
– Üniversiteler ile birlikte sektörel firmalarımıza teknik seminerler düzenlemek
– Çalışma bakanlığı nezdinde iş güvenliği mevzuatlarında söz sahibi olmak
– İş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimler vermek
– Bayrampaşa İnönü Endüstri Meslek Lisesinde oluşturulan Isıl İşlem Dalının arttırılması amacıyla ilk olarak Ankara Sanayi Odası Teknik kolejinde ısıl işlem bölümünün oluşturulması.
– Lise ve ön lisans seviyesinde teknisyen ve tekniker kalifiye eleman yetiştirmek
– Üye ve personele Isıl işlemle ilgili; kalite, üretim ve malzeme konularında eğitimler düzenlemek,
– Avrupa Birliği uyum yasaları konusunda üyelerimize yardımcı olmak
– Adil rekabet ortamı sağlamak •
– İnsan ve yönetim kalitesini geliştirmek
– Sanayi-Üniversite işbirliğini sağlayıp Ar&Ge çalışmalarını güçlendirerek, ısıl işlem sanayicisi ve ısıl işlem hizmeti alan firmalar için derneği cazibe merkezi haline getirmektir
– Uluslararası Isıl İşlem ve Yüzey İşlemciler Federasyonu (IFHTSE) ile ilişkileri daha üst seviyede tutarak sanayicilerimize tecrübe kazandırmak
Yeni yönetim kurulunu oluşturan değerli üyelerimiz hakkındaki ayrıntılı bilgilere www.misad.org.tr adresli web sitemizden ulaşabileceğinizi hatırlatır, sizlerin talep ve desteğiyle çalışmalarımıza yön vermenizi dileriz.

Saygılarımla..

Yönetim Kurulu Başkanı Koray YAVUZ

KORAY YAVUZ (BAŞKAN)

UTKU İNAN(BAŞKAN YARDIMCISI)

CİHAN BALABAN(GENEL SEKRETER)

GÖKHAN LALE(SAYMAN)

SONER YILMAZ(ÜYE)

YILMAZ TÜRE(ÜYE)

ERGİN AKYÜZ(ÜYE)

BENZER İÇERİKLER